Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove

PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková

 riaditeľka, psychologička 
zuzana.sarekova@cpppapno.sk

 

Mgr. Juraj Janček

psychológ
juraj.jancek@cpppapno.sk

 

Mgr. Ľubomír Harinek

 psychológ
lubomir.harinek@cpppapno.sk

 

Mgr. Lenka Balušíková

 psychologička
lenka.balusikova@cpppapno.sk

 

Mgr. Petra Kubalová

 špeciálna pedagogička
petra.kubalova@cpppapno.sk

 

Mgr. Anna Morawová

 psychologička
anna.morawova@cpppapno.sk

Mgr. Martina Žilincová

 psychologička
martina.zilincova@cpppapno.sk

 

Mgr. Michaela Beľáková (rod. Papajíková)

 psychologička
michaela.belakova@cpppapno.sk

 

Mgr. Ľubomíra Stankovičová

 špeciálna pedagogička
lubomira.stankovicova@cpppapno.sk

 

Mgr. Kristína Tomašáková

 špeciálna pedagogička
kristina.tomasakova@cpppapno.sk

 

Mgr. Jana Mikulová

 administratívna pracovníčka
jana.mikulova@cpppapno.sk

 

Mgr. Andrea Hvolková

 ekonómka
andrea.hvolkova@cpppapno.sk
 telefónne číslo: +421 43 552 00 12