Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková

 riaditeľka, psychologička 
zuzana.sarekova@cpppapno.sk

    0910 546 004

 

Mgr. Juraj Janček

psychológ
juraj.jancek@cpppapno.sk

    0948 351 453

 

Mgr. Ľubomír Harinek

 psychológ
lubomir.harinek@cpppapno.sk

    0949 013 184

 

Mgr. Lenka Kurťáková (rod. Balušíková)

 psychologička
lenka.kurtakova@cpppapno.sk

    0948 994 616

 

 

Mgr. Lucia Kušnierová (rod. Poláková)

 psychologička
 lucia
.kusnierova@cpppapno.sk

    0940 631 472

 

Mgr. Juliána Mészárosová

    psychologička

    juliana.meszarosova@cpppapno.sk

    0949 000 654

 

Mgr. Ema Václavíková

špeciálna pedagogička
ema.vaclavikova@cpppapno.sk

    0948 983 786

 

Mgr. Martina Bartková (rod. Žilincová)

 psychologička
martina.bartkova@cpppapno.sk

    0949 004 633

 

Mgr. Michaela Beľáková (rod. Papajíková)

 psychologička
michaela.belakova@cpppapno.sk

    0948 122 197

 

Mgr. Ľubomíra Stankovičová

 špeciálna pedagogička
lubomira.stankovicova@cpppapno.sk

    0948 954 756

 

Mgr. Anna Romaňáková

 špeciálna pedagogička

    anna.romanakova@cpppapno.sk

    0949 108 500

 

Mgr. Henrieta Šnapková

 sociálna pedagogička
 henrieta.snapkova@cpppapno.sk

    0948 330 534

 

Mgr. Lenka Salajová

    psychologička

    lenka.salajova@cpppapno.sk

    0948 786 503

 

Mgr. Jana Mikulová

 administratívna pracovníčka
 jana.mikulova@cpppapno.sk
0911 127 111, 043 558 10 66

 

Mgr. Andrea Hvolková

ekonómka
    andrea.hvolkova@cpppapno.sk
043 552 00 12