Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková

 riaditeľka, psychologička 
zuzana.sarekova@cpppapno.sk

    0910 546 004

 

Mgr. Juraj Janček

psychológ
juraj.jancek@cpppapno.sk

    0948 351 453

 

Mgr. Ľubomír Harinek

 psychológ
lubomir.harinek@cpppapno.sk

    0949 013 184

 

Mgr. Lenka Kurťáková (rod. Balušíková)

 psychologička
lenka.kurtakova@cpppapno.sk

    0948 994 616

 

 

Mgr. Lucia Kušnierová (rod. Poláková)

 psychologička
lucia.kusnierova@cpppapno.sk

    0940 631 472

 

Mgr. Juliána Mészárosová

    psychologička

    juliana.meszarosova@cpppapno.sk

    0949 000 654

 

Mgr. Ema Václavíková

špeciálna pedagogička
ema.vaclavikova@cpppapno.sk

    0948 983 786

Mgr. Michaela Beľáková (rod. Papajíková)

 psychologička
michaela.belakova@cpppapno.sk

    0948 122 197

 

Mgr. Ľubomíra Stankovičová

 špeciálna pedagogička
lubomira.stankovicova@cpppapno.sk

    0948 954 756

Mgr. Lenka Salajová

    psychologička

    lenka.salajova@cpppapno.sk

    0948 786 503

Mgr. Henrieta Šnapková

 sociálna pedagogička
henrieta.snapkova@cpppapno.sk

    0948 330 534

Mgr. Mária Bartošková

    sociálna pedagogička

    maria.bartoskova@cpppapno.sk

    0948 108 500

Mgr. Jana Mikulová

 administratívna pracovníčka
jana.mikulova@cpppapno.sk
0911 127 111, 043 558 10 66

 

Mgr. Andrea Hvolková

ekonómka
    andrea.hvolkova@cpppapno.sk
043 552 00 12