Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove

Ako rozvíjať, reč, jemnú motoriku, grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímanie, matematické predstavy, sociálnu, či emocionálnu zrelosť?

 

 

7. diel nášho vlogu - O rozvíjaní sociálnej a emocionálnej zrelosti u detí

6. diel nášho vlogu - O rozvíjaní matematických predstáv u detí

5. diel nášho vlogu - O rozvíjaní zrakového vnímania u detí

4. diel nášho vlogu - O rozvíjaní sluchového vnímania u detí

3. diel nášho vlogu - O rozvíjaní grafomotoriky u detí

2. diel nášho vlogu - O rozvíjaní jemnej motoriky u detí

1. diel nášho vlogu - O rozvíjaní reči u detí

 

 

AKTUALITY