Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

KONTAKTNÁ OSOBA

MGR. LENKA BALUŠÍKOVÁ

       0911 127 111

       043/5581066    

       lenka.balusikova@cpppapno.sk

Ponuka pre ZŠ:

Ponuka pre SŠ: