Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

KONTAKTNÁ OSOBA

MGR. LENKA BALUŠÍKOVÁ

       0948 994 616

       043/5581066    

       lenka.balusikova@cpppapno.sk

Prezentácia

stredných škôl 2020