Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

MATERIÁLY PRE ŽIAKOV KONČIACICH ZÁKLADNÉ ŠKOLY A STREDOŠKOLÁKOV