Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

CPPPaP  

Námestovo

● Poradenstvo šité na mieru

● Rešpektujúce klientovu jedinečnosť

● Zamerané na riešenie

● Rešpektujúce klientove potreby

● Profesionálny prístup

● Vedené formou dialógu

NAŠE HODNOTY

KONTAKTNÁ OSOBA

MGR. LENKA BALUŠÍKOVÁ

       0911 127 111

       043/5581066    

       lenka.balusikova@cpppapno.sk

AKTUALITY

PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL JE ONLINE

Vážení rodičia, milí deviataci

v spolupráci so strednými školami sme vytvorili Prezentáciu stredných škôl v online prostredí. Celú prezentáciu a tiež videá jednotlivých škôl nájdete v záložke PREZNTÁCIA SŠ ONLINE.

Tešíme sa na Vašu virtuálnu účasť

Zamestnanci CPPPaP Námestovo