Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

CPPPaP  

Námestovo

Ponúkame vám pár informácií o rodičovstve v čase koronavírusu a niekoľko rád k online  bezpečnosti. Materiál sa vám otvorí po kliknutí na obrázok. 

NOVINKA! Každý zamestnanec má dostupné vlastné telefónne číslo, na ktorom sa môžete spojiť Vy s ním, alebo on s Vami. Telefónne čísla zamestnancov sú zverejnené TU.

 

Tešime sa na spoluprácu.

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO CPPPaP NÁMESTOVO

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakomochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP Námestovo. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 

 

Pri každej návšteve nášho zariadenia je osoba pri vstupe povinná vypísať "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (zákonný zástupca, klient, pedagóg, zamestnanec ÚPSVaR a pod.), ktoré jej odovzdá poverený zamestnanec nášho zariadenia.