Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

Odporúčania MŠVVaŠ SR k situácii na Ukrajine

Ponúkame vám pár informácií o rodičovstve v čase koronavírusu a niekoľko rád k online  bezpečnosti. Materiál sa vám otvorí po kliknutí na obrázok.