Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove

CPPPaP  

Námestovo

Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28.10.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu sme boli  pridaní medzi výnimky zo zákazu vychádzania. To znamená, že:

  • Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na klientov nášho zariadenia 
  • Klientov, ktorým sme termíny zrušili či presunuli budeme čo najskôr  kontaktovať s novým termínom
  • Od 02.11.2020 pokračujeme v práci formou osobného kontaktu (po dohode s klientom aj dištančnou formou) 
  •  Vy nás aj naďalej môžete kontaktovať na: cpppapno@cpppapno.sk, 0911 127 111, prípadne na tel. čísle ktoréhokoľvek odborného zamestnanca  

  •  Pri návšteve nášho zariadenia je aj naďalej nutné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia .

Milí naši klienti, rodičia, pedagógovia a všetci, ktorí nás potrebujete.

 

Vzhľadom na aktuálne opatrenia, do 1.novembra nebudeme s vami v osobnom kontakte ani na našom pracovisku, ani v školách. To však neznamená, že nepracujeme. SME TU PRE VÁS naďalej k dispozícii na mailoch, skype, messengeri, telefónoch.

 

NOVINKA! Každý zamestnanec má dostupné vlastné telefónne číslo, na ktorom sa môžete spojiť Vy s ním, alebo on s Vami. Telefónne čísla zamestnancov sú zverejnené TU.

 

Tešime sa na SPOLUPRÁCU, KTORÁ NAĎALEJ POKRAČUJE . SPOLU TO ZVLÁDNEME.