Pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ a SŠ

Dôležité termíny pre teba o tom, dokedy je nutné poslať prihlášku na strednú, či na vysokú školu

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce.