Pre učiteľov

Štartujeme bezpečne v MŠ krátky návod ako zvládnuť úvodné dni po otvorení MŠ.

Štartujeme bezpečne v ZŠ krátky návod ako zvládnuť úvodné dni po otvorení ZŠ.

Slovné hodnotenie krátky návod ako správne formulovať a ako správne používať slovné hodnotenie žiakov.

OK ON-line je názov nášho Ďalšieho videa zo série online prevencie. Dozviete sa v ňom nielen to ako byť OK On-line ale aj to ako sa chrániť, zbytočne sa nevystavovať riziku, prípadne aj to čo robiť ak sa stanete obeťou v on-line priestore. Aktuálne video pre vás pripravil náš koleg Mgr. Juraj Janček.

Ako rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov

Netiketa je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravila náša kolegyňa Mgr. Lenka Balušíková. Vďaka koronavírusu sa náš spoločenský život presunul od stretávania sa s ľuďmi vonku na stretávanie sa vo virtuálnom svete. Aj pred týmto obdobím bolo celkom bežné dopĺňať konverzácie a interakcie s ľuďmi naživo tými, ktoré prebiehali online. Vzhľadom na to, že väčšina mladých ľudí vlastní profily na rôznych sociálnych sieťach a sú prispievateľmi na rôzne weby, je nutné, aby poznali spoločenskú etiketu, ktorá v online komunitách platí. Z toho dôvodu Vám v tejto prezentácií prinášame zhrnutie základných pravidiel správania sa vo virtuálnom spoločenskom priestore.

Predsudky je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravil náš koleg Mgr. Juraj Janček.

Usmernenia týkajúce sa hodnotenia žiakov v základných a stredných školách.

Webináre pre školských psychológov. (zdroj VÚDPaP)

Učíme na diaľku nová stránka nielen pre učiteľov. Dozviete sa na ňom rôzne tipy a návody ako sa dá učiť v týchto dňoch, aké nástroje sa dajú využívať a k nim rôzne webináre o tom ako ich používať. Všetko na jednom mieste pre učiteľov na tieto dni.

Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii (zdroj VUDPaP)

Odporúčania a rady ako zadávať úlohy a učiť online

Nástroje a podpora k nim, ktoré je možné využívať pri učení online

Dôležité termíny nielen pre učiteľov, ale aj pre nich.

Zavretá škola ďalšia stránka pre učiteľov s tipmi ako učiť v tieto dni.