Pre učiteľov


Kedy je vhodné obrátiť sa na nás alebo odporučiť návštevu nášho zariadenia rodičom?

Pokiaľ je potrebná pomoc s:
  1. posúdením povahy a závažnosti ťažkostí dieťaťa – máte dlhšiu dobu pocit, že sa dieťa svojimi schopnosťami, zručnosťami, emocionálnym prežívaním a správaním odlišuje od rovesníkov; u dieťaťa došlo k významnej zmenu v oblasti schopností, zručností či správania
  2. objasnením príčiny ťažkostí dieťaťa – učiteľ alebo rodič si uvedomujú ťažkosti, ale nepoznajú príčinu
  3. identifikáciou a realizáciou najvhodnejšieho riešenia – vyčerpali ste vlastné možnosti riešenia a ťažkosti naďalej pretrvávajú alebo sa dokonca stupňujú; nie ste si istí svojimi postupmi

Kedy na ktoré vyšetrenia?

V priebehu celého roka sme pripravení pomôcť Vám i rodičom so zvládaním rôznych situácií spätých s výchovou a vzdelávaním detí. V prípade akútnych ťažkostí sa snažíme ponúknuť Vám najbližší možný termín, na plánované vyšetrenia je dobré objednávať sa s dostatočným časovým predstihom. Prečo?
  1. vzhľadom k vysokému počtu žiadostí sa môže objednávacia doba predĺžiť
  2. komplexné vyšetrenie si môže vyžiadať opakovanú návštevu
  3. v prípade, že si prajete vypracovať písomnú správu z vyšetrenia, nie je v našich silách pripraviť ju „na počkanie“
  4. odborné správy z niektorých vyšetrení je potrebné doručiť príslušným inštitúciám k určitému dátumu – ide napr. správy k integrácii, k odporúčaniu asistenta, resp. k odkladu povinnej školskej dochádzky alebo k predčasnému zaškoleniu