Pod jednou strechou

Na obsahu tejto stránky usilovne pracujeme. Kým budete čakať, môžte si prečítať rozprávku. :) Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi

učíme na diaľku Portál najmä pre učiteľov, ale aj rodičov, žiakov, študentov. Dôležité termíny, informácie o tom ako učiť na diaľku, aké nástroje využívať a na čo si dať pozor.