Pre rodičov

Problémy s čítaním - praktické rady na domáci tréning

PODCAST: Prečo sa svojim deťom vyhrážame? Keď neprestaneš, dám ti na zadok! Hovoríte to tiež? PREČO SA SVOJIM DEŤOM VYHRÁŽAME? V podcaste VÚDPaPu Odpovedá psychologička Mgr. Judita Malík (zdroj VÚDPaP)

Netiketa je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravila náša kolegyňa Mgr. Lenka Balušíková. Vďaka koronavírusu sa náš spoločenský život presunul od stretávania sa s ľuďmi vonku na stretávanie sa vo virtuálnom svete. Aj pred týmto obdobím bolo celkom bežné dopĺňať konverzácie a interakcie s ľuďmi naživo tými, ktoré prebiehali online. Vzhľadom na to, že väčšina mladých ľudí vlastní profily na rôznych sociálnych sieťach a sú prispievateľmi na rôzne weby, je nutné, aby poznali spoločenskú etiketu, ktorá v online komunitách platí. Z toho dôvodu Vám v tejto prezentácií prinášame zhrnutie základných pravidiel správania sa vo virtuálnom spoločenskom priestore.

Predsudky je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravil náš koleg Mgr. Juraj Janček.

Webinár Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení? Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa oslabenie tejto funkcie odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Ponúkneme námety činností, hier, či pomôcok, ktoré podporujú posilňovanie zrakového vnímania. (pripravuje VUDPaP)

PREDŠKOLÁCKY ŠPECIÁL: 7. diel nášho vlogu - O rozvíjaní sociálnej a emocionálnej zrelosti u detí 6. diel nášho vlogu - O rozvíjaní matematických predstáv u detí 5. diel nášho vlogu - O rozvíjaní zrakového vnímania u detí 4. diel nášho vlogu - O rozvíjaní sluchového vnímania u detí 3. diel nášho vlogu - O rozvíjaní grafomotoriky u detí 2. diel nášho vlogu - O rozvíjaní jemnej motoriky u detí 1. diel nášho vlogu - O rozvíjaní reči u detí

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti 4. Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti 3. Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti 2. Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Webinár Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení? (zdroj VUDPaP). Poznámky k webináru nájdete TU.

Webinár Ako doma pracovať s dieťaťom s ťažkosťami v učení? (zdroj VUDPaP). Poznámky k webináru nájdete TU.

11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma (zdroj VUDPaP)

WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV aplikácia, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov. Zistite, aké má vaše dieťa v predškolskom veku sociálne, komunikačné, motorické či emocionálne zručnosti, kognitívne schopnosti a zmyslové vnímanie a ako ich rozvíjať.

Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii (zdroj VUDPaP)

Dôležité termíny nielen pre rodičov, ale aj pre nich. Dokedy treba poslať prihlášku na SŠ, kedy je termín zápisu na ZŠ?...

Tipy na zvládanie úzkosti (zdroj VUDPaP)

PODCAST: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse? Odpovedá PhDr. Alena Kopányiová, PhD, z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)

PODCAST: Ako zvládnuť s deťmi túto situáciu? Odpovedajú Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Alena Kopányiová, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)