Pre rodičov

Na obsahu tejto stránky usilovne pracujeme. Kým budete čakať, môžte si prečítať rozprávku. :) Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi

11 dobrých rád pre rodičov, ktorí svoje deti musia v týchto náročných dňoch učiť doma (zdroj VUDPaP)

WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV aplikácia, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov. Zistite, aké má vaše dieťa v predškolskom veku sociálne, komunikačné, motorické či emocionálne zručnosti, kognitívne schopnosti a zmyslové vnímanie a ako ich rozvíjať.

Zásady komunikácie učiteľ-rodič-žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii (zdroj VUDPaP)

Dôležité termíny nielen pre rodičov, ale aj pre nich. Dokedy treba poslať prihlášku na SŠ, kedy je termín zápisu na ZŠ?...

Tipy na zvládanie úzkosti (zdroj VUDPaP)

PODCAST: Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse? Odpovedá PhDr. Alena Kopányiová, PhD, z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)

PODCAST: Ako zvládnuť s deťmi túto situáciu? Odpovedajú Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Alena Kopányiová, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. (zdroj VUDPaP)