Pre rodičov


Kedy je vhodné obrátiť sa na nás?

Pokiaľ potrebujete pomoc s:
  1. posúdením povahy a závažnosti ťažkostí dieťaťa – máte dlhšiu dobu pocit, že sa dieťa svojimi schopnosťami, zručnosťami, emocionálnym prežívaním a správaním odlišuje od rovesníkov; u dieťaťa došlo k významnej zmenu v oblasti schopností, zručností či správania
  2. objasnením príčiny ťažkostí dieťaťa – uvedomujete si ťažkosti, ale nepoznáte ich príčinu
  3. identifikáciou a realizáciou najvhodnejšieho riešenia – vyčerpali ste vlastné možnosti riešenia a ťažkosti naďalej pretrvávajú alebo sa dokonca stupňujú; nie ste si istí svojimi postupmi

Kedy na ktoré vyšetrenia?

V priebehu celého roka sme pripravení pomôcť rodičom i učiteľom so zvládaním rozmanitých situácií spätých s výchovou a vzdelávaním detí. V prípade akútnych ťažkostí sa snažíme ponúknuť Vám najbližší možný termín, na plánované vyšetrenia je dobré objednávať sa s dostatočným časovým predstihom. Prečo?
  1. vzhľadom k vysokému počtu žiadostí sa môže objednávacia doba predĺžiť
  2. komplexné vyšetrenie alebo poradenstvo si môže vyžiadať opakovanú návštevu
  3. v prípade, že si prajete vypracovať písomnú správu z vyšetrenia, nie je v našich silách pripraviť ju „na počkanie“
  4. odborné správy z niektorých vyšetrení je potrebné doručiť príslušným inštitúciám k určitému dátumu – ide napr. o správy ohľadom školskej spôsobilosti dieťaťa.