O nás


Zmluvy

2019

  Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/18 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice

  1/19 Zmluva o poskytovaní odborných a porad. služieb pracovnej zdravotnej služby

  2/19 Zmluva o poskytovaní pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  3/19 DSI Data Námestovo z 19.6.2019

  4/19 Slovak telecom Bratislava z 20.9.2019

  Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020

  Dodatok č.001 z Zmluve č 2_11 SPP Ba zo dňa 03.12.2019

2018

  1/18 Zmluva o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby 20.4.2018

  Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018

  2/18 Orange Slovensko a.s. Bratislava 24.4.2018

  3/18 Pyrokomplex s.r.o., Námestovo Zmluva o spracúvaní os. údajov pre BOZP z 25.5.2018

  4/18 Pyrokomplex s.r.o., Námestovo Zmluva o spracúvaní os. údajov pre PO z 25.5.2018

  5/18 Pyrokomplex s.r.o., Námestovo Zmluva o spracúvaní os. údajov pre PZS z 25.5.2018

2017

  Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017

  Darovacia zmluva z 28.4.2017

  Darovacia zmluva z 2.5.2017

  1/17 DSI Data Námestovo z 14.7.2017

  2/17 Slovak Telecom a.s. z 16.10.2017

  3/17 UNIQA z 20.10.2017

  Dodatok z Zmluve č 2_11 SPP Ba zo dňa 12.12.2017

2016

  1/16 PRO-FACTOR

  2/16 Mediatel spol. s.r.o.

  Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016

  3/16 Slovak Telekom, a.s.

  4/16 DSI DATA s.r.o.

  5/16 Pavol Líška EVAS

2015

  1/15 Mediatel spol. s.r.o.

  2/15 PRO-FACTOR

  3/15 Profesionálny register s.r.o.

  Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015

  4/15 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

  Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015

2014

  Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 9.1.2013 strana č. 1 a strana č. 2.
  Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/07 Pyrokomplex Námestovo

2013

  1/13 Dodatok k Zmluve o verejných služieb - Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 4.10.13 strana č. 1 a strana č. 2.

  Kolektívna zmluva na rok 2013

2012

  1/2012 Slovak telecom a.s. Ba, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobilné telefónne číslo)

  2/2012 Dsidata Námestovo, Dodatok k Zmluve č. 2004827/759 o internetových službách

2011

  1/2011 Oravská vodárenska spoločnosť a.s., Dolný Kubín

  2/2011 SPP a.s. Bratislava, zmluva o dodávke plynu