O nás


Zamestnanci CPPPaP NámestovoPhDr. Zuzana Matejčíková Šareková
 riaditeľka, psychologička 
zuzana.sarekova@cpppapno.sk

Mgr. Juraj Janček
 psychológ
juraj.jancek@cpppapno.sk

Mgr. Ľubomír Harinek
 psychológ
lubomir.harinek@cpppapno.sk

Mgr. Andrea Kronerová (Zbojová)
 psychologička
andrea.kronerova@cpppapno.sk

Mgr. Petra Kubalová
 špeciálna pedagogička
petra.kubalova@cpppapno.sk

Mgr. Jana Mikulová
 administratívna pracovníčka
jana.mikulova@cpppapno.sk

Mgr. Anna Morawová
 psychologička
anna.morawova@cpppapno.sk

Mgr. Denisa Večerková
 sociálna pedagogička
denisa.vecerkova@cpppapno.sk

Mgr. Martina Žilincová
 psychologička
martina.zilincova@cpppapno.sk

Mgr. Helena Klimčíková
 metodička pre výchovné poradenstvo
vp.orlesna@gmail.com

Mgr. Michaela Papajíková
 psychologička
michaela.papajikova@cpppapno.sk

Mgr. Andrea Hvolková
 ekonómka
andrea.hvolkova@cpppapno.sk
 telefónne číslo: +421 43 552 00 12

Mgr. Lenka Balušíková
 psychologička
lenka.balusikova@cpppapno.sk

Mgr. Ľubomíra Stankovičová
 špeciálna pedagogička
lubomira.stankovicova@cpppapno.sk