O nás


Kontaktujte nás – Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)


Osobne v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 15:30
v stredu od 8:00 do 17:00
v piatok od 8:00 do 14:00
Telefonicky na číslach +421 43 558 10 66
+421 911 127 111
Emailom na adrese ktoréhokoľvek odborného zamestnanca CPPPaP Námestovo
Písomne na poštovej adrese Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Námestie A. Bernoláka 378/7
029 01 Námestovo
Na Facebooku https://www.facebook.com/cpppapno.sk
IČO: 37976699
IBAN: SK798180 0000 0070 0027 3346

Kde nás nájdete - mapa