Pre násťročných


Poradenské zariadenia navštevujú mladí ľudia v Tvojom veku z rôznych dôvodov. Navštevujú nás tí, ktorí:
 1. majú zlé vzťahy v rodine,
 2. nerozumejú si s priateľmi,
 3. rozišli sa priateľom/priateľkou
 4. majú problémy s príjmom potravy – anorexia, bulímia
 5. majú tendencie ubližovať si
 6. šikanovaní zo strany spolužiakov,
 7. sa chcú naučiť lepšie komunikovať,
 8. sa chcú lepšie učiť,
 9. veľmi často cítia strach, úzkosť, zlosť, hnev,
 10. smutní bez zjavnej príčiny,
 11. sú intelektovo nadaní,
 12. sa potrebujú poradiť s výberom strednej alebo vysokej školy,
 13. sa nevedia dobre sústrediť,
 14. už majú skúsenosti s užívaním drog ako je alkohol, marihuana a iné,
 15. sa nevedia vyrovnať s neúspechom prípadne stratou niekoho blízkeho,
 16. chcú pomôcť niekomu zo svojho okolia.