Pre násťročných


Stretnutie so psychológom
Spolupráca so psychológom závisí od toho aký je cieľ Tvojho stretnutia. Súčasťou spolupráce so psychológom môžu byť :
  1. rozhovor, prostredníctvom ktorého sa realizuje takzvané psychologické poradenstvo. Počas tohto poradenstva sa môžeš porozprávať so psychológom o témach alebo situáciách, s ktorými si nevieš poradiť.
  2. aktivity zamerané na rozpoznanie tvojich schopností (testy rozumových schopností, pamäťové testy, testy pozornosti a iné.)
  3. aktivity zamerané na rozpoznanie tvojich povahových vlastností ako sú napríklad rôzne dotazníky.


Stretnutie so špeciálnym pedagógom
Špeciálny pedagóg zisťuje hlavne úroveň Tvojich pisateľských, čitateľských alebo matematických schopností. Je možné, že so špeciálnym pedagógom absolvuješ viacero pravidelných stretnutí, ktoré sa volajú reedukácie. Cieľom týchto stretnutí je tréning oslabených schopností pod jeho dohľadom.