Pre deti


Možno nevieš, že...
 1. k nám chodia deti z rôznych dôvodov (za ktoré často samy ani trochu nemôžu)
 2. k nám chodia deti preto, aby sme im pomohli, nie za trest!
 3. k nám chodia aj deti, ktoré nemajú žiadne ťažkosti – napríklad deti, ktoré chcú pomôcť s výberom školy alebo aj deti veľmi nadané
 4. návšteva u nás neznamená, že niekto je hlúpy, zlý alebo „blázon“!

Ktoré deti nás najčastejšie navštevujú?
 1. deti, ktorým čítanie, písanie, cudzí jazyk či matematika nejde tak, ako by chceli
 2. deti, ktoré sa doma do školy naozaj poctivo pripravujú, no napriek tomu často dostávajú zlé známky
 3. deti, ktorým sa nedarí sústrediť
 4. deti, ktorým sa nedarí dávať si pozor na svoje správanie – dostávajú často poznámky za vyrušovanie, vykrikovanie, „drzé“ správanie alebo napr. za bitky s druhými deťmi...
 5. deti, ktoré často niečo zabúdajú (napr. domáce úlohy, pomôcky, to, čo sa už naučili...)
 6. deti, ktorým sa nedarí nájsť si kamarátov
 7. deti, ktoré niekto šikanuje (opakovane im ubližuje)
 8. deti, ktoré niekoho šikanujú (niekomu opakovane ubližujú)
 9. deti, ktoré sa niečoho veľmi boja
 10. deti, ktoré sú z niečoho dlhodobo veľmi smutné
 11. deti, ktoré trápia bolesti bruška, hlavy alebo sa napríklad pocikávajú (bez toho, aby boli choré)
 12. deti, ktoré sa chcú poradiť s výberom školy (skúsiť si prijímacie skúšky do výberovej triedy, prihlásiť sa na osemročné gymnázium, zistiť akú strednú školu si vybrať v deviatej triede...)
 13. deti, ktoré sú veľmi nadané (ide im výborne slovenský alebo cudzí jazyk, matematika alebo dokonca všetky predmety a zvládajú tak aj úlohy pre omnoho staršie deti)
 14. deti, ktorých rodičia si (vo vzťahu k deťom) s niečím nevedia rady a potrebujú pomoc
 15. deti, ktoré sa trápia s nejakou zmenou v ich živote (napr. s rozvodom rodičov, smrťou maminky alebo ocka, s narodením brata alebo sestry...)
Niekedy nás navštívia aj celé rodiny – vtedy, keď sa nedarí, aby rodičom a deťom bolo spolu dobre...