Pre predškolákov


PREDŠKOLÁCKY ŠPECIÁL: 7. diel nášho vlogu - O rozvíjaní sociálnej a emocionálnej zrelosti u detí
6. diel nášho vlogu - O rozvíjaní matematických predstáv u detí
5. diel nášho vlogu - O rozvíjaní zrakového vnímania u detí
4. diel nášho vlogu - O rozvíjaní sluchového vnímania u detí.

3. diel nášho vlogu - O rozvíjaní grafomotoriky u detí.

2. diel nášho vlogu - O rozvíjaní jemnej motoriky u detí

1. diel nášho vlogu - O rozvíjaní reči u detí

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti 4. Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti 3. Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti 2. Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi so zdravotným postihnutím? (pripravuje VUDPaP)

Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi
Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi 1. diel, čítanej rozprávky (v českom jazyku)

Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi 2. diel, čítanej rozprávky (v českom jazyku)

Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi 3. diel, čítanej rozprávky (v českom jazyku)

WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV aplikácia, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov. Zistite, aké má vaše dieťa v predškolskom veku sociálne, komunikačné, motorické či emocionálne zručnosti, kognitívne schopnosti a zmyslové vnímanie a ako ich rozvíjať.

Od tvorcov programu ImO sme dostali k dispozícii možnosť voľného prístupu. Jedná sa o online program pre deti ktoré navštevujú MŠ a pre žiakov základných škôl so ŠVVP. Bližšie informácie o programe nájdete vo videách na stránke www.imo.sr, prípadne môžete kontaktovať nás. Prístupové kódy je možné získať cez CPPPaP Námestovo. V prípade záujmu, otázok ohľadom využitia programu nás kontaktujte na t.č. 0911 127 111, alebo mailom na adrese cpppapno@cpppapno.sk