Pre žiakov so ŠVVP 2. stupeň ZŠ

Na obsahu tejto stránky usilovne pracujeme. Jej obsah postupne dopĺňame. :)
Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi

Od tvorcov programu ImO sme dostali k dispozícii možnosť voľného prístupu. Jedná sa o online program pre deti ktoré navštevujú MŠ a pre žiakov základných škôl so ŠVVP. Bližšie informácie o programe nájdete vo videách na stránke www.imo.sr, prípadne môžete kontaktovať nás. Prístupové kódy je možné získať cez CPPPaP Námestovo. V prípade záujmu, otázok ohľadom využitia programu nás kontaktujte na t.č. 0911 127 111, alebo mailom na adrese cpppapno@cpppapno.sk.

Tablexia je vzdelávacia aplikácia na podporu rozvoja kognitívnych schopností. Je určená nielen pre deti s dyslexiou na druhom stupni základných škôl, ale pre všetky deti, ktoré chcú zmysluplne využívať svoj voľný čas.

Učíme sa doma veľký prehľad užitočných pomôcok, aplikácií a webow zadarmo.