Pre žiakov so ŠVVP 2. stupeň ZŠ

Ako sa efektívnejšie učiť? je názov našej prezentácie, v ktorej sa dozviete o najčastejších chybách v učení, o tom ako sa učiť efektívnejšie a tiež aký štýl učenia by vám mohol najviac vyhovovať. Prezentáciu pre vás pripravila náša kolegyňa Mgr. Petra Kubalová.

Netiketa je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravila náša kolegyňa Mgr. Lenka Balušíková. Vďaka koronavírusu sa náš spoločenský život presunul od stretávania sa s ľuďmi vonku na stretávanie sa vo virtuálnom svete. Aj pred týmto obdobím bolo celkom bežné dopĺňať konverzácie a interakcie s ľuďmi naživo tými, ktoré prebiehali online. Vzhľadom na to, že väčšina mladých ľudí vlastní profily na rôznych sociálnych sieťach a sú prispievateľmi na rôzne weby, je nutné, aby poznali spoločenskú etiketu, ktorá v online komunitách platí. Z toho dôvodu Vám v tejto prezentácií prinášame zhrnutie základných pravidiel správania sa vo virtuálnom spoločenskom priestore.

Predsudky je názov nášho videa zo série online prevencie. Aktuálne video pre vás pripravil náš koleg Mgr. Juraj Janček.

Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi
Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi 1. diel, čítanej rozprávky (v českom jazyku)

Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi 2. diel, čítanej rozprávky (v českom jazyku)

Audiorozprávka o zlom drakovi Koroňákovi 3. diel, čítanej rozprávky (v českom jazyku)

Od tvorcov programu ImO sme dostali k dispozícii možnosť voľného prístupu. Jedná sa o online program pre deti ktoré navštevujú MŠ a pre žiakov základných škôl so ŠVVP. Bližšie informácie o programe nájdete vo videách na stránke www.imo.sr, prípadne môžete kontaktovať nás. Prístupové kódy je možné získať cez CPPPaP Námestovo. V prípade záujmu, otázok ohľadom využitia programu nás kontaktujte na t.č. 0911 127 111, alebo mailom na adrese cpppapno@cpppapno.sk.

Tablexia je vzdelávacia aplikácia na podporu rozvoja kognitívnych schopností. Je určená nielen pre deti s dyslexiou na druhom stupni základných škôl, ale pre všetky deti, ktoré chcú zmysluplne využívať svoj voľný čas.

Učíme sa doma veľký prehľad užitočných pomôcok, aplikácií a webow zadarmo.