Pre žiakov so ŠVVP 1. stupeň ZŠ

Na obsahu tejto stránky usilovne pracujeme. Jej obsah postupne dopĺňame. :)
Rozprávka o zlom drakovi Koroňákovi

Kvíz ku rozprávke o zlom drakovi Koroňákovi

Od tvorcov programu ImO sme dostali k dispozícii možnosť voľného prístupu. Jedná sa o online program pre deti ktoré navštevujú MŠ a pre žiakov základných škôl so ŠVVP. Bližšie informácie o programe nájdete vo videách na stránke www.imo.sr, prípadne môžete kontaktovať nás. Prístupové kódy je možné získať cez CPPPaP Námestovo. V prípade záujmu, otázok ohľadom využitia programu nás kontaktujte na t.č. 0911 127 111, alebo mailom na adrese cpppapno@cpppapno.sk

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP Keďže sú školy, škôlky, centrá, aj iné zariadenia zatvorené, spoločnosť Pinf s.r.o. sprístupnila vzdelávacie hry pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hry sú sprístupnené v plnej verzii pre všetkých.

Učíme sa doma veľký prehľad užitočných pomôcok, aplikácií a webow zadarmo.